Buzetski dekanat

Vlč. Jeronim Jokić

Vlč. Jeronim Jokić rođen je u Blaževcu (Gradačac, BiH), 1. rujna 1976. godine. Zaređen je za svećenika u Puli 5. lipnja 2010.

Službe: 2009. đakon u Umagu; 2010. Buzet - župni vikar; 2011. Marčana, Loborika - župnik; 2015. Labin Gornji, Raša, Sveta Nedjelja, Sveti Martin, Šumber - župni suradnik; 2017. Boljun, Doljenja Vas, Vranja - župnik.