Buzetski dekanat

ŽUPA SVETOG KRIŽA - DRAGUĆ

RASPORED SVETIH MISA
od 17. do 24. 01. 2021.

NEDJELJA  Draguć - 09:00; + Ana Pačelat (nar: Roberto)
PONEDJELJAK     
UTORAK  Draguć - 17:00; + Guerino Blažević (nar: Miljenko)
SRIJEDA  
ČETVRTAK  Draguć - 17:00; + Vittorio Pačelat (supruga i sin)
PETAK
SUBOTA
NEDJELJA Draguć - 09:00;