Vlč. Marijo Žmak

Preč. Marijo Žmak

Preč. Marijo Žmak rođen je u Lanišću 10.08.1948. godine.

Zaređen je za svećenika u Pazinu 24.06.1973. godine. Član je porečkog kaptola.

Bio je župnik na Vrhu, Račicama (kasnije i Draguću) od 1973.

Od 1996. godine župnik je u župama Buzet, Sovinjak, Črnica (kasnije Brest i Slum).