Sakralni objekti – Župa sv. Roka, Črnica

Župna crkva svetog Roka prezbitera (Črnica)

Jednobrodna građevina sa svetištem koji ima rebrasti svod sa sakristijom. U crkvi su tri oltara: glavni oltar s palom svetog Roka,  oltar s palom svetih Ivana i Pavla, mučenika (kraj XVII ili početak XVIII stoljeća) i kipovima Srca Isusova i BDM i oltar prema puku. Krstionica je ugrađena u zidu. Na ulazu u crkvu su dvije škropionice (jedna je na stupu). Iznad ulaza u crkvu je pjevalište.

Nedjeljna misa ovdje je jednom mjesečno.

Sveti Duh (Črnica)

Crkva ima na pročelju preslicu s jednim zvonom. Na zidovima lopice s glagoljskim natpisom gradnje 1500. nalaze se i freske iz XVI stoljeća kasnogotičkog smjera. Crkva ima pet drvenih oltara. Glavni oltar je s palom Bezgrešne i dva sveca (1636.). Po drugim oltarima se nalaze: kip BDM s Djetetom (1867.), drveni kip svetog Andrije (1868.), svetog Sebastijana, te pala svetog Antuna Padovanskoga. U ovu je crkvu djelovao samostan kovnentualaca (1620 – 1773).

Nedjeljne mise se ovdje održavaju osim prve nedjelje u mjesecu i onda kad je misa u Črnici ili na kvatre kad je misa na groblju u sv. Lovreču.

Sveti Lovro u Črnici na groblju (sv. Lovreč)

Crkva se spominje 1580. godine. Obnovlljena je 1989. godine. Na pročelju crkve je preslica s dva okna. U crkvi su oltari: glavni oltar s palom i likovima BDM, svetog Lovre i svetog Jeronima (XVIII stoljeće), oltar s palom jedne mučenice (vjerojatno svete Apolonije, početak XVIII stoljeća), oltar s palom BDM sa svetim Josipom i svetim Jeronimom i kameni oltar prema puku.

Ovdje se misa održava svake kvatrene nedjelje.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>