Raspored svetih misa – Račice, Draguć i Vrh do 01.10.2023.

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

(25. 09. – 01. 10. 2023.)

                     

PO

Marčenegla – 16,00: – Kvatre
Vrh – 19,00: +Dario Černeka, (n.žena Ljubica sa obitelj)

UT

Draguć -18,00: + Silvana Bernobić, ( n. Marija Gržinić)
18,30: + Ivan Blažević, (n. sin Đani sa obitelj)      

SR

Vrh – 18,00: + Anton i Antica Petohleb, (n.sin Silvano)  

ČE

Poreč – 18,00: Sv. misa povod desete obljetnice beatifikacije bl. Miroslava Bulešića

PE

Račice – 18,00: + Đino i Marija Kontić, i sve + iz obitelji, (n.Milena Buršić)

SU

/

NE

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU –
Draguć – 9,00: + Sandro i Danica Krivičić, (n.sin Damir sa obitelj)
Račice – 10,30:+ Karlo Kontić, (n. obitelj)
Vrh – 12,00: + Josip Buršić i sve + iz obitelji, (n.obitelj)