Župa sv. Bartolomeja apostola – Roč

Naselja:
I. Kontrada Roč: Roč;
II. Kontrada Nugla: Gornja Nugla, Donja Nugla;
III. Kontrada Krkuž: Krkuž, Hrbatija, Kompanj sa zaseocima Klobasi, Pernići, Krulčići, Špilići i Kosići, Stanica Roč, Hlaji, Jakomasi, Nemarniki, Meštrići:
IV. Kontrada Ročko Polje: Polje, Fabriži, Benčići, Vuki, Krbavci, Puhari, Premci, Pavletići, Žulići, Draga, Bršćak;
V. Kontrada Sveta Lucija: Latini, Forčići, Lušići, Birićija, Šćulci, Blatna Vas, Brul, Šćaveta, Kuhari, Martinačići, Glistonija, Brijeg, Mejari, Štupari;
VI. Kontrada Čiritež: Čiritež, Ilići, Puški, Sušići, Rim, Kolinasi, Grgurinčići;

Stanovnika: 620; katolika 610

Župna kuća: Roč 27, 52425 Roč

Tel: 052 666 462; 095 921 7324

Župnik: vlč. Josip Mašina

Patron župe: 24. Kolovoza – sveti Bartol

Prezbiter Ursus podigao je crkvicu 547. godine. Župna crkva je sagrađena prema glagoljskom natpisu 1492. godine na mjestu ranije, a nadograđivana je i obnavljana više puta do XX. stoljeća Zborni kaptol je vodio pastvu za područje od Ćićarije do Draguća do XV. stoljeća i bio je ukinut 1843. godine. Izgleda da su već Rimljani imali ovdje malu vojničku bazu, jer postoji nekoliko nadgrobnih spomenika rimskih vojnika. Indirektno svjedočanstvo su i imena nekih sela: Latini, Rim. Postoje i matične knjige od župe iz sedmog stoljeća.

Župa Roč spada u Buzetski dekanat. Župa Roč na sjeveru graniči sa župama Slum i Lanišće, sa istoka sa župom Lupoglav, s juga sa župom Hum, sa zapada sa župom Buzet.

Župni arhiv se vodi od 1412. godine. Zbirka starih pergamena se čuva u biskupijskom arhivu u Poreču. Dijelovi crkvenih i bratovštinskih računa te imovine s glagoljskim i talijanskim upisima (1526. -1666.) se čuvaju u HAZU-u u Zagrebu. Ročki glagoljski brevijar iz XIV. stoljeća i Novakov glagoljski misal Nugle iz 1368. Godine (1405. godine nabavljen od Nugljana), čuvaju se u Beču. Glagoljski skriptorij Šimuna Grebla plodno je djelovao do 1533. godine.

U Roču je osnovna škola. Župa ima dva groblja: u Roču i u Nugli.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Sakralni objekti u župi >>