Župa sv. Jurja mučenika – Sovinjak

Naselja: Sovinjak, Bartolići, Beneži, Bernozi, Cunjci, Černekov Brijeg, Dršćari, Drobežija, Hrvatini, Jermanija, Klarići, Krti, Majeri, Pigini, Pračana Vas, Puhi, Senj, Sirotići, Sergobani, Sovinjska Brda, Sovinjsko Polje, Sveti Kirin, Sveti Martin, Šimeći, Šušani, Švikarija, Tuki, Valice, Valari, Žugani

Stanovnika: 315; katolika: 310

Župna kuća: Sovinak 9, 52420 BUZET (kuća u najmu)

Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu

Sovinjak se spominje od 1195. godine kao feudalno dobro akvilejskih patrijarha. Župa je osnovana 1645. godine (biskup Coronini).

Župna crkva je sagrađena 1927. godine na mjestu ranije iz 1556. godine. Zvonik uz crkvu je sagrađen 1557. godine, a visok je 15 metara s jednim zvonom. Glagoljski natpis su otklesali fašisti 1921. godine.

Župni arhiv se vodi od 1645. godine.

Župa ima tri groblja: u Sovinjaku, u Senju i u Švikariji.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Sakralni objekti u župi >>