Župa sv. Jurja – Boljun

Naselja: Boljun. Boljunsko Polje – područje, Brnac, Brus, Buladi, Čobci, Čukovija, Fabići, Frlanići, Gržetići, Katun – područje, Kirčija, Knjezi, Komarija, Kovači, Kurelovići, Kurevčija, Martići, Novljani, Opatija, Paladini, Paškvalići, Polje, Preići, Rakanati, Ravno Brdo – područje, Rogovići, Srednje Selo, Šerebija, Šestani, Šupljini

Stanovnika: oko 100

Župna kuća: Boljun 1, 52434 Boljun

Župnik: vlč. Jeronim Jokić

Patron župe: Sv. Juraj, mučenik, pomagatelj siromaha, ikonografski zmajoubojica

Župa je osnovana u 9. stoljeću kad se spominje i zborna crkva. Župa je glagoljaška, o čemu svjedoči osam natpisa na glagoljici. Odobrenje za korištenje narodnog jezika u liturgiji u Boljunu davali su papa i pulski biskup. Glagoljica se postupno povlačila iz upotrebe tijekom 17. stoljeća.

Od 16. – 19. stoljeća, župa je imala oko 1000 stanovnika.

U župi je djelovalo devet bratovština čija je pravila potvrđivao pulski biskup: bratovštine oltara Svetog Tijela Isuskrstova, svete Marije, Gospe Karmelske, svetog Mikule, svetog Roka, svete Katarine, svetog Jurja, svetog Blaža i svetog Petra.

Župa Boljun ima četiri crkve: župna crkva sv. Jurja u Boljunu, crkva BDM od Karmela u Opatiji u Boljunskom Polju, crkva sv. Fabijana i Sebastijana u Boljunu, crkva sv. Kuzme i Damjana u Boljunu.

Izvor: Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

Sakralni objekti u župi >>