Župa sv. Roka – Črnica

Naselja: Črnica, Abrami, Confi, Fantinići, Jakci, Mažinjica, Mlini, Perci, Požane, Podrečak, Postaje, šantići, Svveti Duh, Ugrini

Stanovnika: 170 – katolika: 168

Župna kuća: Črnica 3, 52420 Buzet (u najmu)

Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu

Črnica se spominje 1356. godine. Sve do 1948. godine bila je buzetska kapelanija, kada je postala župa.

Župna crkva je sagrađena 1556. godine na mjestu istoimene koju spominje viztator Valier 1580. godine. Crkva je obnovljena 1988. godine. Zvonik visok 12 metara s dva zvona, sagrađena je u sklopu crkve.

Župni arhiv od 1864. godine čuva se u župnom arhivu u Buzetu. U župi je jedno groblje.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Sakralni objekti u župi >>