Sakralni objekti – Župa sv. Martina, Dolenja Vas

Župna crkva sv. Martina biskupa (Dolenja Vas)

Župna crkva sv. Martina biskupa izgrađena je 1808. g. na mjestu starije crkve iz 16. st. U starijoj crkvi nalazio se očuvani glagoljički nadgrobni natpis s imenima župnika, graditelja, župljana i godinom 1551. Danas se taj natpis nalazi iza glavnog oltara. Crkva je obnovljena 1969. g. i 2008. g.

Crkva ima svetište, sakristiju i četiri drvena oltara. Glavni oltar ima svetohranište, palu svetog Martina iz 1836. godine i drvene kipove svetih Petra i Pavla. Osim toga, u crkvi se nalazi i oltar s gipsanim kipom Blažene Djevice Marije, oltar s gipsanim kipom Srca Isusova i oltar s palom svetog Antuna opata.

U crkvi iza oltara je muzej u kojem su izložene stare misnice i staro liturgijsko posuđe.

Sveti Ivan evanđelist (Dolenja Vas)

Crkva sv. Ivana evanđelista nalazi se na ulazu na groblje, a sagrađena je 1581. godine. Na pročelju je mala preslica s jednim oknom i zvonom, a u crkvi se nalazi oltar od kamena i drva, svetohranište i drveni kip sv. Ivana evanđelista.

Blažena Djevica Marija od Svete Krunice (Gornja Vas, groblje)

Crkva je izgrađena 1691. godine, a obnovljena je 1964. godine.  Zvonik visok 12 m ima jedno zvono.

 Sveti Lovro mučenik (Semić)

Crkva je zajedno sa zvonikom izgrađena u 18. stoljeću na mjestu starije kapelanijske crkve Presvetog Trojstva, a okružena je mjesnim grobljem.

Na pročelju crkve nalazi se 14 m visok zvonik s dva zvona kroz kojeg se ulazi u crkvu. Crkva ima mramorni oltar, svetohranište, kipove svetog Lovre i svetog Ivana evanđelista, drveni oltar s palom svetog Roka, te sliku Krunjenje Blažene Djevice Marije. Strop crkve oslikan je prikazom Srca Isusuova i četvorice evanđelista.

Sveti Stjepan prvomučenik (Lesišćina)

Crkva je izgrađena u 17. stoljeću, a obnovljena je 1972. godine. Na pročelju je prwslica s dva okna i jednim zvonom, a u crkve se nalaze tro drvena oltara s palom svetog Stjepana, svetog Petra i svetog Roka.

Sveti Petar apostol (Lesišćina)

Crkva je ruševna i ne koristi se.

Sveti Josip, Marijin zaručnik i Isusov hranitelj (Lupoglav)

Na pročelju ove crkve nalazi se mali trijem i križ. U crkvi se nalazi kameni oltar, raspelo, sakristija i škropionica.

Izvor: Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

Više o župi >>