Vlč. Dalibor Pilekić

Vlč. Dalibor Pilekić

Vlč. Dalibor Pilekić rođen je u Jajcu 20.04.1977. godine.

Zaređen je za svećenika 31.05.2003. u Puli.

Bio je župni vikar u župama Buzet, Sovinjak i Črnica od 2003., a od 2007. župnik u župama Roč, Lanišće i Hum.

Od rujna 2019. župnik je in solidum u župama Buzet, Sovinjak, Črnica, Brest i Slum.