Sakralni objekti – Župa Presvetog Trojstva, Račice

Župna crkva Presvetog Trojstva

Jednobrodna je građevina sa sakristijom. Glavni zidani oltar s drvenim retablom na kojem su reljef krunjenja BDM, kipovi svetog Pavla i svete Lucije, a povrh njih su kipovi proroka Ilije i kralja Davida. U crkvi su još: oltar s drvenim kipom BDM, oltar s gipsanim kipom svetog Josipa i kameni oltar s ambonom okrenut prema puku te krstionica, škropionica na stupu i pjevalište iznad ulaza u crkvu.

Blažena Djevica Marija od Milosti

Crkva se spominje od 1580. godine, a obnavljana je 1750. i 1885. godine. U crkvi je zidani oltar s gotičkim kipom BDM s Djetetom koji je izložen u vitrini, te kipovi svetih Petra i Pavla.

Sveti Stjepan prvomučenik (na groblju)

Crkva se spominje 1580. godine, a obnovljena je 1985. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom, a u crkvi je zidani oltar s drvenim retablom s kojeg su 1976. godine nestali kipovi svetog Martina, svetog Stjepana i svetog Lovre.

Sveti Ivan i Pavao, mučenici (Račički Brijeg)

Crkva je sagrađena 1929. godine i blagoslovljena 1985. godine (biskup Bogetić). Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. U crkvi se nalazi zidani oltar sa slikom svetih Ivana i Pavla.

Sveti Josip (Cuhrija)

Crkva je sagrađena 1953. godine. U njoj se nalazi oltar s kipom svetog Josipa.

Blizu Račice nalaze se ruševine crkve BDM.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>