Župa sv. Martina – Dolenja Vas

Naselja: Bafi, Banjuhi, Barbići, Beletići, Brgini, Brljafi, Dajčići, Dol Lesički, Dolenja Vas, Dvorani, Fičori, Filinići, Gamberi, Gašperačići, Gorenja Vas, Grgovi, Grižanci, Hacmani, Jadrinčići, Kancijanići, Katačići, Kirini, Kosi, Kosovija, Košići, Kovači, Lesišćina, Leuhi, Lovrinčići, Luketići, Lupoglav, Malinari, Mariškići, Mateši, Mihelci, Mikuličići, Molji, Mrzlići, Muhhljani, Muzarini, Orešje, Pavići, Pengarija, Petrići, Petrišenica, Prašići, Prčini, Prčinići, Premuši, Pristava, Prušijani, Purini, Ribarići, Ribeži, Sekulini, Selo, Semić, Silonji, Stara Škola, Suši, Sveti Stjepan, Šegići, Škratlji, Škrlji, Španarija, Štucići, Vidići, Viskovići, Vuki, Zajci, Zavrh

Stanovnika: oko 500

Župna kuća: Dolenja Vas 19, 52426 Lupoglav

Župnik: vlč. Jeronim Jokić

Patron župe: Sv. Martin, biskup Toursa, poučavatelj klera, pomagatelj siromaha, monah, IV. st.

O župi

Područje župe naseljeno je u najstarijoj prapovijesti, a bilo je i zahvaćeno najstarijim valom hrvatskog doseljenja u Istru (594. – 611.).

Godina osnivanja župe nije poznata no zna se da je postojala u 16. stoljeću. Župa je bila glagoljaška, o čemu svjedoči nekoliko glagoljičkih natpisa u vrkvama u župi.

Župu 1701. godine kao dio Pulske biskupije spominje biskup Josip Marija Bottari.

U župi se nalazi šest crkava: crkva sv. Martina u Dolenjoj Vasi, crkva sv. Ivana evanđelista u Dolenjoj Vasi, crkva BDM od Svete Krunice u Gorenjoj Vasi, crkva sv. Lovre mučenika u Semiću, crkva sv. Stjepana prvomučenika u Lesišćini i crkva sv. Josipa u Lupoglavu. Nekada je postojala i crkva sv. Petra u Lesišćini.

Župnici i upravitelji župe od 1946: vlč. Božo Milanović, vlč. Bernard Jurjević, vlč. Ilija Pavlovi, vlč. Vladimir Brizić i vlč. Jure Purkić. Trenutno službu vrši vlč. Jeronim Jokić, župni upravitelj.

Izvor: Ivan Milotić, Crkva u Istri – povijesna i kulturna baština, Pazin – Poreč: Porečka i Pulska biskupija, 2010.

Sakralni objekti u župi >>