Župa Presvetog Trojstva – Brest

Naselja: Brest, Črnehi, Klenovšćak i Trstenik.

Stanovnika: 40; katolika: 38;

Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu

Brest se spominje u „Rašporskom urbaru“ iz 1394. godine. Župa je osnovana 1902. godine odvajanjem od Lanišća.

Župna crkva sagrađena je 1878. godine na mjestu prijašnje iz XIV. Stoljeća kojoj pripada zvono s glagoljskim natpisom iz 1541. godine. Zvonik je odvojen od crkve. Visok je sedam metara sa dva zvona.

Župni arhiv je manjkav: arhivsko gradivo uništila je vojska koja se „nastanila“ u župnoj kući 1945. godine. Oduzete matične knjige nalaze se u Vodicama i Lanišću. Od 1902. godine ipak su sačuvani neki spisi.

Tri su groblja u župi: Brest, Klenovšćak, Trstenik.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Sakralni objekti u župi >>