Sakralni objekti – Župa Uznesenja Marijina, Vrh

Župna crkva Uznesenja Marijina

U Vrhu jednobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi se nalaze: kameni oltar sa svetohraništem i kameni oltar prema puku s ambonom.

Od nekadašnjih bočnih oltara ostali su samo retabli: jedan s gipsanim kipom Srca Isusova i drvenim kipovima svetog Roka i svetog Sebastijana, drugi s palom “BDM, sveti Ivan evanđe lista i sveti Antun opat” (Corner).

Krstionica je izrađena u kombinaciji kamena i drva.

U crkvi se čuva i kustodija iz 1463. godine s glagoljskim natpisom. Također, tu je i škropionica na stupu iz 1555. godine s glagoljskim natpisom. Iznad ulaznih vrata smješteno je pjevalište.

Sveti Antun opat (Vrh)

Crkva je sagrađena 1894. godine, na mjestu ranije iz koje potječe glagoljski natpis datiran 1463. godine i otučen od fašističkih vlasti 1921. godine. U crkvi se nalaze drveni kipovi svetog Alojzija, svetog Antuna opata, BDM i svete Bernardice.

Sveta Jelena (Križarica blizu Marčenegle)

Crkva ima na pročelju preslicu s dva okna i jednim zvonom. Unutar crkve se nalazi oltar s drvenim kipovima sve te Jelene, svete Lucije i svete Agate. Na ulazu u crkvu smještena je škropionica na stupu.

Sveti Petar, apostol (Marčenigla)

Crkva s glagoljskim natpisom iz 1557. godine ima na pročelju preslicu s dva okna i jednim zvonom. U crkvi su dva oltara: glavni s kožnim antipendijem (prikaz svetog Petra apostola, XVIII. stoljeće) i drvenim kipovima BDM i svetih Petra i Pavla i drugi s drvenim retablom i kipovima svetog Ivana Krstitelja iz 1690. godine i dva kipa nepoznatih svetaca.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>