Sakralni objekti – Župa Presvetog Trojstva, Brest

Župna crkva Presvetog Trojstva

Jednobrodna je građevina sa sakristijom. U crkvi je glavni oltar sa svetohraništem i baroknim retablom s reljefom Presvetog Trojstva te dva manja oltara iz stare crkve: oltar s kamenim reljefom svetog Bartola apostola i oltar s palom svetog Mihovila. U crkvi su još kamena krstionica, škropionica i pjevalište.

Nedjeljna misa ovdje je uglavnom prvom nedjeljom u mjesecu.

Sveta Katarina, djevica i mučenica (Klenovšćak – groblje)

Crkva je građena sa zvonikom visokim 10 metara i s dva zvona. U crkvi se nalaze tri oltara: glavni s kipom svete Katarine, drugi s kipom BDM i treći s kipom svetog Roka.

Sveta misa ovdje bude jednom godišnje ili rjeđe.

Sveta Lucija, djevica i mučenica (Trstenik – groblje)

Crkva je građena sa zvonikom visokim 11 metara i jednim zvonom. Obnovljena je 1839. godine. U crkvi se nalazi oltar s drvenim kipom svete Lucije.

Vizitator Valier je 1580. godine obišao crkve sv. Katarine i svete Lucije.

Sveta misa ovdje bude jednom godišnje ili rjeđe.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>