Sakralni objekti – Župa sv. Jurja mučenika, Sovinjak

Župna crkva sv. Jurja mučenika

Jednobrodna građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi je glavni zidani oltar s drvenim retablom, svetohraništem i palom s likovima svetog Petra apostola i jednog vojnika s mačem, oltar s kipom Srca Isusova i oltar s kipom BDM s Djetetom. Kameni oltar je okrenut prema puku. U crkvi se još nalazi drvena propovjedaonica, krstionica, škropionica i pjevalište iznad ulaza u crkvu.

U župnoj crkvi slave se nedjeljne mise svake nedjelje i u zapovjedane blagdane – osim prvih nedjelja u mjesecu kad se misa slavi u Švikariji.

Sveti Rok, prezbiter (Sovinjak)

Crkva potječe iz 15. stoljeća. Ima lopicu i preslicu na pročelju bez zvona. U crkvi su zidne slike Dominika iz Udina, oltar s drvenim retablom i likovima BDM s Djetetom, svetog Roka, svetog Sebastijana, Mojsija i Ilije. Crkva ima gotički svod.

U ovoj crkvi se ne održavaju svete mise. Više puta se koristi za umjetničke sakralne koncerte.

Sveti Nikola biskup (Senj, na groblju)

Crkva je sagrađena 1790. godine na mjestu ranije crkve, a obnovljena je 1991. godine. Zvonik je visok četiri metra s jednim zvonom. Na pročelju crkve je preslica s tri okna, a u crkvi se nalazi oltar s palom Bogorodice s Djetetom, svetim Nikolom, te svetim Kuzmom i Damjanom (koja potječe iz starijeg zdanja, obnovljena 1909. godine) i oltar s drvenim kipom BDM s Djetetom i škropionica.

Mise se održavaju svake kvatre, te na blagdan svetog Nikole biskupa.

Sveti Stjepan prvomučenik (Sovinjsko Polje)

Crkva se spominje 1580. godine. Obnovljena je 1906. godine, a u njoj se nalazi oltar s palom svetog Stjepana.

Crkva nije u uporabnom stanju, pa se ne koristi.

Sveta Jelena Križarica (Sovinjska Brda)

Crkva se spominje od 1580. godine. Obnovljena je 1913. godine, a u njoj se nalazi oltar s palom svete Jelene.

U ovoj se crkvi slavi spomen svete Jelene Križarice u svibnju.

Sveti Kornelije i Ciprijan, mučenici (groblje Švikarija)

Crkva je iznova sagrađena 1887. godine. Na pročelju crkve se nalazi preslica s jednim zvonom. U crkvi je kameni oltar okrenut prema puku. Iznad oltara su drveni kipovi svetih Kornelija, Ciprijana i Jakova.

U ovoj se crkvi slavi sveta misa svaku prvu nedjelju u mjesecu (osim u ljetnim mjesecima), te na svake kvatre.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>