Sakralni objekti – Župa sv. Mateja apostola, Slum

Župna crkva svetog Mateja apostola

Jednobrodna građevina sa sakristijom , a sagrađena je 1911. godine. Svetište je gotičkog tipa s rebrastim svodom. U crkvi je zidani oltar s malim svetohraništem, a na zidu slika svetog Mateja (ulje na platnu, 1944. godina). Tu se nalazi i kamena krstionica s metalnim vratnicama, kip Presvetog Srca Isusova i dvije škropionice.

Godine 1996. u svetištu su otkrivene freske iz XVI. Stoljeća.

Svete mise održavaju se ovdje uglavnom prvom subotom u mjesecu.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>