Sakralni objekti – Župa sv. Jeronima prezbitera, Hum

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hum)

Crkva je jednobrodna barokna građevina. U lađi je duga 17m, a široka 8m, visoka po prilici 10m. Sva je popločana kamenim pločama. U lađi pred balaustrom nalaze se po dvije klupe na svakoj strani i četrnaest klupa iz godine 1908. i sprijeda po jedna manja uz bok ovih. Otraga, na zapadnoj strani nalazi se sakristija, također popločana kamenim pločama. (slike 1, 2, 3)

U crkvi se nalaze pet oltara.

Glavni oltar većinom je napravljen od kamena, a ostalo je od drva, samo je svetohranište od mramora. Na oltaru s lijeve strane nalazi se kip sv. Petra a s desne strane kip sv. Pavla. Iza oltara nalazi se pala koja prikazuje Blaženu Djevicu Mariju koja u krilu drži djetića Isusa i iznad nje dva anđela koji joj drže krunu iznad glave. S desne strane nalazi se papa sv. Grgur, a s lijeve sv. Jeronim. Sliku je nacrtao nizozemski slikar, koji je radio u Veneciji a potpisao se sa pseudonimom “Baldissera d’ Anna”. (slika 4)

Oltar sv. Antuna Padovanskog napravljen je iz lijepo rađenog kamena sa dva stupa. Slika prikazuje sv. Antuna i iznad njega jednog anđela, a pokraj njega knjiga i ljiljan (simbol čistoće). Oltar je izgrađen u gradu Rijeci, a sliku je nacrtao istarski svećenik, rodom iz Kastva, Ivan Baštijan 1867. godine. (slika 5)

Oltar Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije – Na istoj lijevoj strani lađe nalazi se kameniti oltar, na kojem stoji drveni nastavak sa slikom Blažene Djevice Marije, kojoj se nalazi mjesec pod nogama (Otkrivenje) i okolo nje mnoštvo anđela, a ispod nje nalaze se sv. Marko, sv. Matija i sv. Ivan Evanđelista. Ova slika naručena je u doba župnika Matije Gherbaz 1685. godine. (slika 6)

Oltar Majke Božje –  Na desnoj strani lađe nalazi se oltar Majke Božje iz 1860. godine od krasno rađenog kamena sa dva stupa. Na oltaru stoji kip Majke Božje, odjeven čipkastom haljinom i zatvoren u staklenom ormaru. Ovaj oltar kao i onaj sv. Antuna, naručeni su i izgrađeni u Rijeci. (slika 7)

Oltar sv. Antuna Pustinjaka –   Također na desnoj strani lađe nalazi se i kameniti oltar, na kojem je drveni nastavak s kipom sv. Antuna Pustinjaka iz 1646. godine. Ovaj oltar kao i onaj Bezgrešnog začeća iz prijašnje su crkve. (slika 8)

Propovjedaonica je napravljena lijepim gotskim stilom. (slika 9)

U crkvi se nalazi i Križni put. (slika 10)

Drvena ispovijedaonica nalazi se na desnoj strani lađe. (slika 11)

Prozori u scrkvi postavljeni su 2001. god. a napravljeni su od specijalnog vitražnog stakla. (slika 12)

U crkvi se još nalazi kamena krstionica s gornjim drvenim dijelom. (slika 13)

U crkvi se još nalaze četiri škropionice, od kojih se po jedna, jednostavna od kamena, nalazi u zidu uz oboja pobočna vrata, i dvije od rađenog kamena, po jedna na svakoj strani glavnih vratiju u crkvi. Iznad glavnog ulaza u crkvu nalazi se kor, na koji se dolazi po drvenim stepenicama iz 1910. godine.

Župna crkva u Humu klasicističkog pročelja sagrađena je 1802.godine na mjestu starije, koju je 1609. godine gradio majstor Juri Gržinić.

Crkva sv. Jeronima (groblje)

Crkva je sagrađena u XII. stoljeću, a obnovljena i blagoslovljena 1904. godine. Popločana je bijelim i crnim četverouglastim pločicama. Na uzdignutom prostoru od dvije stepenice nalazi se kamena oltarna menza iznad koje je bio oltarni triptih iz 1533. godine (Anton iz Padove), koji se sada čuva u Biskupijskom muzeju u Poreču. Crkva je romanička s polukružnom apsidom uklopljenom u ravan začelni zid. God. 1949. dr. Branko Fučić pronašao je na unutrašnjim zidovima, jedne od najkvalitetnijih romaničkih fresaka u Istri s tragovima bizantinskih stilskih osobina XIII. stoljeća. Također u crkvi se još nalaze glagoljski natpisi iz 1537. godine i glagoljski grafiti iz XIII. – XVI. stoljeća. Na pročelju crkve je preslica s dva okna. Ipred pročelja crkvice sačuvana su dva stupa kao ostatak u XVI. stoljeću izgrađene a kasnije uklonjene lopice. Sveta misa se slavi 30.09. na dan sv. Jeronima u glavnoj župnoj crkvi.

Crkva Gospe Snježne (Brnobići)

Crkva je sagrađena u XV. stoljeću, a obnovljena i blagoslovljena 1868. te ponovno 1904. godine. Na pročelju crkve je preslica sa dva otvora na luk za dva zvona, koja je god. 1942. Rekvirirala Italija u ratne svrhe. U crkvi je kameni oltar s gotičkim drvenim kipom Blažene Djevice Marije (kraj XV. stoljeća). Kip Majke Božje potječe iz Huma gdje je bio smješten na pokrajnom oltaru župne crkve. Dijete u naručju lijevicom dodiruje jabuku koja je u novije vrijeme adaptirana u globus. Takve kombinacije starijeg i novijeg tipa često se može naći u Istri XV. stoljeća. Na djetetu Isusu, na višestrukoj ogrlici vise dvije zlatne zvjezdice i jedan zlatan križić, a dijete Isus ima na višestrukoj ogrlici jedno srebrno srce i jednu zlatnu zvijezdu. Spomen Gospe Snježne je 05.08., a sv. Misa običava se slaviti u ovoj crkvici prvu subotu u osmom mjesecu.

Crkva sv. Klementa (Kras)

Crkvica se nalazi na ulazu u selo Kras. Sagrađena je i blagoslovljena 1899. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim zvonom. U crkvi se nalazi i kameni oltar koji u pozadini ima drveni nastavak s dvijema jonskim drvenim stupovima, između kojih se nalazi u okviru na luk, slika, koja predstavlja svetog Klementa, svetu Anu i svetog Jakova. Sv. Misa se ovdje slavi po običaju na prvu subotu nakon sv. Ane (26.07.).

Crkva sv. Ivana i Pavla (Stražica)

Crkvica sv. Ivana i Pavla nalazi se na raskršću seoskih putova za selo Erkovčići, Škrinjari i Hum, na mjestu zvanom “Na Stražicah” (Stražnica) blizu nekadašnje granice između Mletačke republike i Austrije. Sagrađena je i blagoslovljena 1902. godine. Iznad pročelja crkvice nalazi se nastavak od kamena, preslica, s dva otvora na luk za dva zvona, od kojih jedno još postoji, a drugo je rekvirirala talijanska vlast god. 1942. u ratne svrhe. U crkvici nalazi se i oltar koji u pozadini ima drveni nastavak sa dvijema plitkim udubinama, gdje se nalaze dva drvena kipa, lijepo izrađena i bojana, sv. mučenika Ivana i Pavla. Sv. Misa ovdje se slavi na dan sv. Ivana i Pavla, 26.06.

Crkva sv. Teodora (Duričići)

Crkvica se nalazi oko 100m jugoistočno od sela Duričići. Ponovno je sagrađena 1896. godine. Na pročelju crkve je preslica s jednim otvorom za zvono, koje je bilo oduzeto za vrijeme Italije u ratne svrhe 1942. godine. U crkvi je drveni oltar s drvenim kipovima sv. Teodora i dvije svetice.

Izvor: Crkva u Istri : osobe, mjesta i drugi podatci Porečke i Pulske biskupije – IV. dopunjeno izdanje, Poreč-Pula 2017. – Biskupija Porečka i Pulska –  Ivan Grah,  Valter Baldaš, Marijan Bartolić, Sergije Jelenić, Branka Poropat

Više o župi >>