Dolenja Vas

Župa sv. Petra i Pavla apostola – Vranja

Naselja: Baričevići, Brest (pod Učkom), Jadrasi, Klikovija, Mala Učka, Mavrovija, Pikulići, Rušanija, Segovija, Slavići, Stara Cesta, Tomaškovija, Vela Učka Stanovnika: oko 140 Župna kuća: uništena Župnik: vlč. Jeronim Jokić Patron župe: Sv. Petar i Pavao, apostoli, prvokršćanski uglednici i prvaci Godina osnivanja župe je nepoznata, ali je župa sigurno bila glagoljaška o čemu svjedoče glagoljički […]

Župa sv. Petra i Pavla apostola – Vranja Read More »

Sakralni objekti – Župa sv. Jurja, Boljun

Župna crkva svetog Jurja mučenika (Boljun) Crkva je nadograđena 1640. godine na mjestu starije crkve o čijem postojanju svjedoče glagoljički natpisi iz 1590. i 1641. godine. Obnovljena je 1859. te potom 1969. godine. Zdanje crkve ima dvije kapele, višekutno svetište, dvije sakristije, tri oltara, škropionicu i pjevalište. Glavni oltar ima svetohranilište, kip Isusa Krista i

Sakralni objekti – Župa sv. Jurja, Boljun Read More »

Župa sv. Jurja – Boljun

Naselja: Boljun. Boljunsko Polje – područje, Brnac, Brus, Buladi, Čobci, Čukovija, Fabići, Frlanići, Gržetići, Katun – područje, Kirčija, Knjezi, Komarija, Kovači, Kurelovići, Kurevčija, Martići, Novljani, Opatija, Paladini, Paškvalići, Polje, Preići, Rakanati, Ravno Brdo – područje, Rogovići, Srednje Selo, Šerebija, Šestani, Šupljini Stanovnika: oko 100 Župna kuća: Boljun 1, 52434 Boljun Župnik: vlč. Jeronim Jokić Patron

Župa sv. Jurja – Boljun Read More »

Župa sv. Martina – Dolenja Vas

Naselja: Bafi, Banjuhi, Barbići, Beletići, Brgini, Brljafi, Dajčići, Dol Lesički, Dolenja Vas, Dvorani, Fičori, Filinići, Gamberi, Gašperačići, Gorenja Vas, Grgovi, Grižanci, Hacmani, Jadrinčići, Kancijanići, Katačići, Kirini, Kosi, Kosovija, Košići, Kovači, Lesišćina, Leuhi, Lovrinčići, Luketići, Lupoglav, Malinari, Mariškići, Mateši, Mihelci, Mikuličići, Molji, Mrzlići, Muhhljani, Muzarini, Orešje, Pavići, Pengarija, Petrići, Petrišenica, Prašići, Prčini, Prčinići, Premuši, Pristava, Prušijani,

Župa sv. Martina – Dolenja Vas Read More »