Župa Preko u Lanišću

Na poziv vlč. Josipa Mašine, u Crkvi sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika u Lanišću izveden je pasionski oratorij “Križina”.