Dolenja Vas

Župa sv. Petra i Pavla apostola – Vranja

Naselja: Baričevići, Brest (pod Učkom), Jadrasi, Klikovija, Mala Učka, Mavrovija, Pikulići, Rušanija, Segovija, Slavići, Stara Cesta, Tomaškovija, Vela Učka Stanovnika: oko 140 Župna kuća: uništena Župnik: vlč. Jeronim Jokić Patron župe: Sv. Petar i Pavao, apostoli, prvokršćanski uglednici i prvaci Godina osnivanja župe je nepoznata, ali je župa sigurno bila glagoljaška o čemu svjedoče glagoljički …

Župa sv. Petra i Pavla apostola – Vranja Cijeli tekst »

Sakralni objekti – Župa sv. Petra i Pavla, Vranja

Župna crkva svetih Petra i Pavla apostola (Vranja) Crkva je nadograđena 1832. g. na stariju crkvu iz 15. st. iz koje potječu kasnogotičke freske (1470. god.) domaćeg majstora na kojima su urezani galgoljički grafiti (od 15. – 17. stoljeća) Crkvu je 1944. godine razorila njemačka vojska, a obnavljena je 1959. i 1997. godine. Sadašnja crkva …

Sakralni objekti – Župa sv. Petra i Pavla, Vranja Cijeli tekst »

Župa sv. Jurja – Boljun

Naselja: Boljun. Boljunsko Polje – područje, Brnac, Brus, Buladi, Čobci, Čukovija, Fabići, Frlanići, Gržetići, Katun – područje, Kirčija, Knjezi, Komarija, Kovači, Kurelovići, Kurevčija, Martići, Novljani, Opatija, Paladini, Paškvalići, Polje, Preići, Rakanati, Ravno Brdo – područje, Rogovići, Srednje Selo, Šerebija, Šestani, Šupljini Stanovnika: oko 100 Župna kuća: Boljun 1, 52434 Boljun Župnik: vlč. Jeronim Jokić Patron …

Župa sv. Jurja – Boljun Cijeli tekst »

Sakralni objekti – Župa sv. Jurja, Boljun

Župna crkva svetog Jurja mučenika (Boljun) Crkva je nadograđena 1640. godine na mjestu starije crkve o čijem postojanju svjedoče glagoljički natpisi iz 1590. i 1641. godine. Obnovljena je 1859. te potom 1969. godine. Zdanje crkve ima dvije kapele, višekutno svetište, dvije sakristije, tri oltara, škropionicu i pjevalište. Glavni oltar ima svetohranilište, kip Isusa Krista i …

Sakralni objekti – Župa sv. Jurja, Boljun Cijeli tekst »

Župa sv. Martina – Dolenja Vas

Naselja: Bafi, Banjuhi, Barbići, Beletići, Brgini, Brljafi, Dajčići, Dol Lesički, Dolenja Vas, Dvorani, Fičori, Filinići, Gamberi, Gašperačići, Gorenja Vas, Grgovi, Grižanci, Hacmani, Jadrinčići, Kancijanići, Katačići, Kirini, Kosi, Kosovija, Košići, Kovači, Lesišćina, Leuhi, Lovrinčići, Luketići, Lupoglav, Malinari, Mariškići, Mateši, Mihelci, Mikuličići, Molji, Mrzlići, Muhhljani, Muzarini, Orešje, Pavići, Pengarija, Petrići, Petrišenica, Prašići, Prčini, Prčinići, Premuši, Pristava, Prušijani, …

Župa sv. Martina – Dolenja Vas Cijeli tekst »

Sakralni objekti – Župa sv. Martina, Dolenja Vas

Župna crkva sv. Martina biskupa (Dolenja Vas) Župna crkva sv. Martina biskupa izgrađena je 1808. g. na mjestu starije crkve iz 16. st. U starijoj crkvi nalazio se očuvani glagoljički nadgrobni natpis s imenima župnika, graditelja, župljana i godinom 1551. Danas se taj natpis nalazi iza glavnog oltara. Crkva je obnovljena 1969. g. i 2008. …

Sakralni objekti – Župa sv. Martina, Dolenja Vas Cijeli tekst »