Vrh

Vrh

Župa Uznesenja Marijina – Vrh

Naselja: Vrh, Barušići, Dobrava, Dol, Gregorići, Juradi, Kijeka, Klarići, Luskići, Marčenegla, Marčeneško Polje, Matiško, Sladetija, Medveje, Negnar, Paladini, Šćulci. Stanovnika: 498; katolika 494. Župna kuća: Vrh 3, 52420 Buzet Tel: 052 667 230 Župnik upravitelj: vlč. Josip Mašina Kapelan: vlč. Vasko Stojskovski Telefoni: 095 921 7324, 091 574 1403 Patron župe: Uznesenje Blažene Djevice Marije Vrh se …

Župa Uznesenja Marijina – Vrh Cijeli tekst »

Sakralni objekti – Župa Uznesenja Marijina, Vrh

Župna crkva Uznesenja Marijina U Vrhu jednobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi se nalaze: kameni oltar sa svetohraništem i kameni oltar prema puku s ambonom. Od nekadašnjih bočnih oltara ostali su samo retabli: jedan s gipsanim kipom Srca Isusova i drvenim kipovima svetog Roka i svetog Sebastijana, drugi s palom “BDM, sveti …

Sakralni objekti – Župa Uznesenja Marijina, Vrh Cijeli tekst »

Župa Presvetog Trojstva – Račice

Naselja: Račice, Čabranija, Čuhrija, Jezer, Kontići Donji, Kontići Gornji, Kosoriga, Kortina, Krušvari, Martinci, Pašutići, Racari, Račički Brijeg, Rimnjak, Urihi, Zabrda. Stanovnika: 212; katolika 204. Župna kuća: Račice, 52420 Buzet Župnik upravitelj: vlč. Josip Mašina Kapelan: vlč. Vasko Stojskovski Telefoni: 095 921 7324, 091 574 1403 Patron župe: Presveto Trojstvo Račice se spominju kao feudalno dobro goričkih grofova, 1312. …

Župa Presvetog Trojstva – Račice Cijeli tekst »

Župa Svetog Križa – Draguć

Naselja: Draguć, Baštini, Bijančići, Brčine, Flegi, Jakulići, Korelići, Kovačići, Krpani, Markulini, Mesarići, Oslići, Šegari, Škrinjari, Zajerce Stanovnika: 184; katolika: 182. Župna kuća: Draguć 36, 52402 Cerovlje Župnik upravitelj: vlč. Josip Mašina Kapelan: vlč. Vasko Stojskovski Telefoni: 095 921 7324, 091 574 1403 Patron župe: Uzvišenje Svetog Križa Draguć se spominje 1421. godine. Župu spominje apostolski vizitator Valier …

Župa Svetog Križa – Draguć Cijeli tekst »

Sakralni objekti – Župa Svetog Križa, Draguć

Župna crkva svetog Križa Jednobrodna je građevina sa svetištem i sakristijom. U crkvi je smješteno više oltara: glavni mramorno kameni oltar (1866.) sa svetohraništem i drvenim Raspelom te kamenim kipovima svetih Petra i Pavla, oltar s palom svete Obitelji, svetog Valentina i svetog Antuna opata (XVII. stoljeće), oltar sa slikom na platnu svetih Fabijana i …

Sakralni objekti – Župa Svetog Križa, Draguć Cijeli tekst »