zupe buzet

Župa sv. Jurja mučenika – Sovinjak

Naselja: Sovinjak, Bartolići, Beneži, Bernozi, Cunjci, Černekov Brijeg, Dršćari, Drobežija, Hrvatini, Jermanija, Klarići, Krti, Majeri, Pigini, Pračana Vas, Puhi, Senj, Sirotići, Sergobani, Sovinjska Brda, Sovinjsko Polje, Sveti Kirin, Sveti Martin, Šimeći, Šušani, Švikarija, Tuki, Valice, Valari, Žugani Stanovnika: 315; katolika: 310 Župna kuća: Sovinak 9, 52420 BUZET (kuća u najmu) Župnici in solidum: preč. Marijo […]

Župa sv. Jurja mučenika – Sovinjak Read More »

Župa sv. Mateja apostola – Slum

Naselja: Slum, Brljavci Stanovnika: 22; katolika: 17 Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu Župa je osnovana 1909. godine (biskup Nagl), odvajanjem od Lanišća. Župna crkva je sagrađena 1555. godine prema glagoljskom datumu, a 1870. godine je povećana crkvena lađa. Zvonik je visok 10 metara s jednim zvonom.

Župa sv. Mateja apostola – Slum Read More »

Župa sv. Roka – Črnica

Naselja: Črnica, Abrami, Confi, Fantinići, Jakci, Mažinjica, Mlini, Perci, Požane, Podrečak, Postaje, šantići, Svveti Duh, Ugrini Stanovnika: 170 – katolika: 168 Župna kuća: Črnica 3, 52420 Buzet (u najmu) Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu Črnica se spominje 1356. godine. Sve do 1948. godine bila je buzetska

Župa sv. Roka – Črnica Read More »

Župa Presvetog Trojstva – Brest

Naselja: Brest, Črnehi, Klenovšćak i Trstenik. Stanovnika: 40; katolika: 38; Župnici in solidum: preč. Marijo Žmak i vlč. Dalibor Pilekić, s prebivalištem u Buzetu Brest se spominje u „Rašporskom urbaru“ iz 1394. godine. Župa je osnovana 1902. godine odvajanjem od Lanišća. Župna crkva sagrađena je 1878. godine na mjestu prijašnje iz XIV. Stoljeća kojoj pripada

Župa Presvetog Trojstva – Brest Read More »

Župa Uznesenja Marijina – Buzet

Naselja: Buzet, Stari Grad, Baraka, Bogovići ili Černehi, Brnkali, Bržendi, Brežac, Brgod, Brombeji, Cunj, Čela, Črnci, Dubrovica, Jagodići, Finderli, Fontana, Franečići, Goričica, Jermaniši, Jurcanija, Juričići, Kajini, Kjegi, Komušćica, Korenika, Korta, Prodani, Sv. Ivan, Kortina, Kozari, Krbavčići, Kružići, Mažinjica, Majcani, Mala Huba, Mali Mlun, Mandaši, Mandalenići, Marinci, Maruškići, Mavrići, Mikulići, Malini, Most, Pengari, Peničići, Petohlebi, Pintori,

Župa Uznesenja Marijina – Buzet Read More »