zupe roc

Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile – Lanišće

Naselja: Lanišće, Brgudac, Podgaće, Prapoće, Račja Vas, Rašpor. Stanovnika: 200; katolika 190 Župna kuća: Lanišće 122, 52420 Buzet Telefon: 095/921-7324 Župnik: vlč. Josip Mašina Patron župe: 31.05. sv. Kancijan i 24.08. mučeništvo bl. Miroslava Bulešića Župa Lanišće osnovana je 1609. godine, premda je Valier 1580. godine ubraja u župe tršćanske biskupije. Laniški se župnik čak […]

Župa sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile – Lanišće Read More »

Župa sv. Jeronima prezbitera – Hum

Naselja: Hum, Brežac: Kotle; Brnobići, Grabri, Fabriži, Krog, Pod Pećine, Šavkići, Zubalići: Sveti Kliman, Buraj, Černehi, Erkovčići, Klanac, Kras, Marčibreg, Mihci, Štancija, Škrinjari: Brda, Benčići, Duričići, Iveci, Kavci. Stanovnika: 120; katolika: 110 Župna kuća: Hum 11, 52425 Roč Župnik: vlč. Josip Mašina Patron župe: 30.09. Sv. Jeronim (crkva na groblju)  i 15.08. Velika Gospa (župna

Župa sv. Jeronima prezbitera – Hum Read More »

Župa sv. Bartolomeja apostola – Roč

Naselja:I. Kontrada Roč: Roč;II. Kontrada Nugla: Gornja Nugla, Donja Nugla;III. Kontrada Krkuž: Krkuž, Hrbatija, Kompanj sa zaseocima Klobasi, Pernići, Krulčići, Špilići i Kosići, Stanica Roč, Hlaji, Jakomasi, Nemarniki, Meštrići:IV. Kontrada Ročko Polje: Polje, Fabriži, Benčići, Vuki, Krbavci, Puhari, Premci, Pavletići, Žulići, Draga, Bršćak;V. Kontrada Sveta Lucija: Latini, Forčići, Lušići, Birićija, Šćulci, Blatna Vas, Brul, Šćaveta,

Župa sv. Bartolomeja apostola – Roč Read More »